ASUNDER

choreography GOYO MONTERO
set GOYO MONTERO
costumes GOYO MONTERO and ANGELO ALBERTO
company PERM OPERA BALLET
photo NICOLAY KRUSSER / ELENA LEKHOVA
theatre STANISLAVSKY (MOSCOW)
premiere NOVEMBER 2017